Organisatsiooni väärtuste töötuba

Mis? Väärtused määravad ära suuresti selle, kuidas me juhtidena käitume. Väärtused ei ole kaasasündinud, need kujunevad igal inimesel elu jooksul. Väärtused muutuvad. Organisatsioonide puhul on asi keerulisem. Suur osa organisatsioone on oma väärtuseid mingil kujul kirjeldanud, kuid enamasti ripuvad need raamil seinal ning tegeliku eluga ei ole suuremat pistmist. See ei tähenda, et organisatsioonis ei ole väärtusi. Töötoas aitame mõista tegelikke väärtusi ja teha esimesed sammud, et väärtuste kaudu juhtimine muutuks tegelikkuseks.

Kellele? Juhtkonnad.

Mis kasu? Väärtused saavad osaks tegelikust juhtimisest. Õigesti sõnastatud väärtused ja tegevused aitavad parandada organisatsioonikultuuri ja tulemuslikkust.

Strateegia töötuba

Mis? Töötoas rullitakse lahti Sinu ettevõtte strateegia ja pannakse see uuesti kokku. Kahe päeva jooksul lood enda meeskonnaga uue 3-aastaku strateegilise plaani koos mõõdikute ja tegevuskavaga.  

Kellele? Töötuba sobib juhtidele, kes tahavad ettevõttes strateegiat uuendada või seda luua. Sobib ka tootejuhtidele, kes tahavd koos meeskonnaga luua tootepõhise strateegia ja seda organisatsioonis ellu viia. 

Kasu? Töötoa läbinu saab personaalse töövihiku ja tööriistad, kuidas ettevõttes strateegiat uuendada või looma hakata. Oskab strteegiat luua, tööplaane ja mõõdikuid seada ning strateegiat organisatsioonis ellu viia kaasates olulised inimesed ja kompetentsid. 

Meie kliendid

Meie coachid

Kristiina Tukk & Toomas Tamsar

Eesti tuleviku juhtide arendamine on meie kirg. Nad võtavad vastutuse enda ja enda inimeste arengu eest. Nad saavutavad tulemusi koos inimestega. Nad on tasakaalukad, kaastundlikud ja heatahtlikud juhid nii, et nende inimesed teevad head tööd ja on õnnelikud. Meie toome teieni uued juhtimise suunad, kompetentsid ja teadmised. Eriti meeldivad meile need juhid, kes ei jäta inimeste arendamist personalijuhi seljakotti, vaid vastutavad ja viivad oma tiimi edasi ise.