3-päevane praktiline seminar.

Mis? Kõik teavad, et internetis on võimalik üliedukalt turundada. Aga kuidas, seda teavad vähesed. Tallinna Ülikoolil on nüüd uus täiendkoolitus digiturunduses. Vii end või oma töötaja(d) digiturunduse võimalustega kurssi, sest sellest on käegakatsutavat kasu nii müügitulemustele kui ka teadlikkuse kasvule.

Kellele? Koolitus on mõeldud turundajatele, kes soovivad jõuda digiturunduses järgmisele tasemele. Õpetame strateegilist planeerimist digis, tööriistade valikut, analüüsi ning erinevate kanalite kasutamist.

“Lubame, et koolituse läbinud saavad praktilised oskused, kuidas ise teha ning kindlasti suurema teadlikkuse ka agentuuridelt tööde tellimiseks.”

Mis kasu? Kursuse läbinu:

 •   omab ülevaadet digiturunduse kanalitest, eristab neid ja võrdleb traditsiooniliste kanalitega
 •  koostab digiturundustrateegiat
 •  saab aru veebilehe kasutaja teekonnast, analüüsib seda ja teeb parendusettepanekuid (UX, UI)
 •  tunneb veebilehe analüüsimise tööriistu (Google Analytics, Tag Manager, MouseFlow)
 •  analüüsib kodulehte ja teeb parendusettepanekuid
 •  omab ülevaadet SEO põhitõdedest ja oskab luua märksõnaanalüüsil põhinevat ON-site SEOd toetavat veebilehe sisu
 •  tunneb PPC ja teisi sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistu
 •  loob digikampaania, monitoorib ja optimeerib seda

Koostöös TLU ja BFM’iga.

1.päev: Digitaalturunduse tervik ja selle mõistmine. Teoreetilised lähenemised digitaalturundusele. Digitaalse ja traditsioonilise reklaami seosed. Digireklaami spetsiifika ja tulemuste mõõtmine. Turundusmudelid digitaalse reklaami kontekstis. Ülevaade digitaalturunduse kanalitest.

2.päev: Koduleht kui müügikanal Digitaalne transformatsioon – eilsest homsesse. Veebilehe osatähtsus digiturunduses. Veebilehtede komponendid ja ülesehitus. Veebilehe tehnoloogiate ülevaade. Kasutajakogemus veebis. Visuaalne ja sõnaline kommunikatsioon. Veebilehe arendus ja selle protsessi osad. On-site ja offsite spetsiifika SEO tööriistad.

3.päev: Turundussõnumite koostamine digireklaamis. PPC kampaaniate loomise tööriistad ja kampaaniate loomine. Sotsiaalmeedia kampaaniate loome. FB Pixel. Konversioonide optimeerimine. Kampaania tulemiste tõlgendamine, kommunikeerimine. Video kasutamine digis. Influencer kampaaniate tähtsus ja loogikad. Influencer’ite valik vastavalt brändile ja kampaania iseloomule.

Meie koolitajad

Martin Paršin, digistrateeg.

Martin Parsin on Reklaami ja imagoloogia õppetooli vilistlane, kellel on pikaajaline kogemus digitaalturunduse valdkonnas nii kodu- kui ka välisturul. Lisaks on ta viinud läbi koolitusi ettevõttete turundusmeeskondade arendamisel ja konsulteerinud ettevõtlusklastreid digitaalturunduse lahenduste pakkumisel. Hetkel on ta Nobel Digitali digistrateeg ja partner.

Aleksandr Zhigalov

Aleksandr Zhigalov (RU)

Nobel Digital digitaalse turunduse spetsialist, kelle igapäevasesse arsenali, lisaks tavapärastele digiturunduse kanalitele, kuuluvad ka Yandex, Vkontakte. Loomulikult ka pikaajaline kogemus venekeelse turusegmendiga nii Eestis kui ka väljaspool.

Aleksandr Zhigalov

Mari-Helena Toompere, sotsiaalmeedia spetsialist

Mari-Helenal on bakalaureusekraad turunduses ja reklaamis, Facebook BluePrint sertifikaat ning ning ta on tänaseks tegutsenud sotsiaalmeedia turunduse valdkonnas 10 aastat. Ta on olnud loovagentuuris vastutav mitme Eesti suurima brändi sotsiaalmeedia sisu loomise ja täideviimise eest. Lisaks on tal kogemus nii väikeste kui suuremate brändide sotsiaalmeedia tegevuste strateegilises planeerimises digiagentuuris. Mari-Helena sotsiaalmeedia projektid on talle toonud ka Kuldmuna ja Hõbemuna loovusfestivalil Kuldmuna.