Digistrateegia konsultatsioon

Mis? Digitaalsed lahendused on muutmas kuidas me suhtleme, õpime, töötame ja loome. See nõuab digioskusi igalt juhilt, et mõista ning toetada oma meeskonda ja parandada koostööd.  Digioskuste arendamine iseendas ja majasiseselt ei ole lihtne. Siin saavad appi tulla meie spetsialistid. Olgu eesmärgiks uue aja tarbija käitumisharjumuste mõistmine, teenuse tellija rolli väljakutsed, isiklik digitaalne ruum ja selle privaatsus, andmete võimalused või mõni muu oluline digiküsimus. Räägime küsimustest lihtsas keeles ja arusaadavalt, kõnetame murekohti ja otsime koos lahendused.

Kellele? Ettevõtete juhid ja turundusjuhid, kes soovivad arendada isiklike kompetentse või soovivad abi äri digitaliseerimisel.

Mis kasu? Digitaalsete oskuste areng, lahendused digitaliseerumise väljakutsetele. Konsultatsioonide eesmärgid püstitame  esimesel kohtumisel lähtuvalt valdkonnast ja ärispetsiifikast. 

Meie koolitajad

consultant martin parsin

Martin Paršin, digistrateeg.

Martin Parsin on Reklaami ja imagoloogia õppetooli vilistlane, kellel on pikaajaline kogemus digitaalturunduse valdkonnas nii kodu- kui ka välisturul. Lisaks on ta viinud läbi koolitusi ettevõttete turundusmeeskondade arendamisel ja konsulteerinud ettevõtlusklastreid digitaalturunduse lahenduste pakkumisel. Hetkel on ta Nobel Digitali digistrateeg ja partner.