Juhtide individuaalne coaching

Mis? Juhtide individuaalne  coaching on juhtide arendamise meetod, mis keskendub juhtide tulemuslikkuse parandamisele. Selleks lepivad juht ja coach kokku arengueesmärgid, töö protsessi ja ajakava. Coaching on heade  juhtide paremaks saamise ja toetamise, mitte kehvade juhtide “parandamise” meetod. 

Kellele? Kõik juhid, kes tahavad juhina kasvada ja mõnda oma kompetentsi või käitumist arendada. 

Mis kasu? Lahendused kaua häirinud väljakutsetele, teise perspektiivi nägemine, kasvanud enesekindlus, parem teadlikkus enesest ja oma organisatsioonist, käitumise muutmine.

Meeskonnacoaching 

Mis? Meeskonnacoaching keskendub meeskonnale ja selle tulemuslikkuse parandamisele. Siin kasutame kahte meetodit. Ühel juhul Peter Hawkins’i 5 distsipliini meetodit, kus tegeleme juhtide tiimi kui terviku funktisoneerimisega saavutamaks tulemust, mis loob kasu olulistele huvigruppidele. Teisel juhul, Marshall Goldsmith’i (maailma nr. 1 juhtimismõtleja ja coach) meetodit, kus treenime juhtide meeskonda tegelema kokkulepitud käitumiste muutmisega ja saavutama mõõdetavat tulemust. 

Kellele? Organisatsioonide tippjuhtide meeskonnad, üksuste juhtide meeskonnad. 

Mis kasu? Paraneb tiimitöö, arendatakse kokkulepitud kompetentse, muudetakse käitumist, luuakse kasu iseendale, meeskonnale, ettevõttele ja ühiskonnale tervikuna.

Meie kliendid

Meie coachid

Kristiina Tukk MBA, ACC certified executive coach.

Kristiina omab üle 20 aasta juhtimiskogemust nii telekommunikatsiooni kui ka finantssektoris. On töötanud erinevate rahvusvaheliste turgudega ning tänaseks kõigile tuntud infotelefonist Ekspress Hotline läbi ärimudeli muutmise loonud ettevõtte Nobel Digital, mis tunnistati 2019 aastal edukaimaks digimeedia agentuuriks  Eestis. Täna on Kristiina Nobel Digital OÜ tegevjuht ja partner, lisaks juhtide coach.

Koolitaja ja Coach

Toomas Tamsar MSC, PCC certified executive coach .

Toomas on  Eesti tunnustatumaid juhtide coache ja pikaajalise juhtimis- ja ettevõtluskogemusega (Tööandjate Keskliit, Pärnu Konverentsid, Tallinna Kaubamaja, Kaubandus-Tööstuskoda) tippjuht. Toomas on coachina töötanud Eesti tippjuhtidega nii era-kui avalikus sektoris.

Koolitaja ja Coach